Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Löneförhandling

torsdag, 9 oktober 2008 17:08 by Linda S

Vid löneförhandling av individuella löner. När man står inför löneförhandling, så ångrar man att man inte tog den där extra kursen eller satt kvar på den där extra timmen och lyssnade på hur manskulle gå tillväga på en löneförhandling.

Det finns en del saker som påverkar din lön:

 • Företagets ekonomiska situation - Lönsamma företag utvecklar och skapar en löneutveckling som ligger över kostnadsökningarna i samhället.
 • Marknadskrafterna påverkar lönesättningen. - Arbetsgivarens uppfattning om vilken lönenivå olika typer av befattningar har. Personer som byter arbetsgivare ofta har i allmänhet högre lön än personer som inte gör det.
 • En del yrken kan lönemässigt ligga avsevärt högre än andra beroende på tillgång/efterfrågan på dessa eller att de är av central betydelse för branschen.

Faktorer som påverkar lönekriterierna:

 • Arbetsuppgifterna innehåll, svårighetsgrad och ansvarsområde
 • Prestation/duglighet
 • Kunskap/erfarenhet
 • Krav på utbildning - Utbildning påverkar lönen när det ställs krav på det i arbetet. Utbildning som inte krävs för arbetet ger inte högre lön.
 • Utbud/efterfrågan på arbetskraft i olika befattningar

Idérikedom och pedagogiska färdigheter

 • Ekonomiskt ansvar
 • Verksamhetsansvar
 • Personalansvar
 • Förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta

Varje anställd ska veta på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för att få en löneutveckling

Kompetensutveckling

Det är viktigt för företagens utveckling och konkurrenskraft att de kan ha medarbetare med rätt kompetens som under hela yrkeslivet ges möjlighet till och motiveras för lämplig kompetensutveckling.

Du och din arbetsgivare har ett gemensamt ansvar för din kompetensutveckling.
Ökad kunskap och erfarenhet gör att du kan utvecklas och utföra arbetsuppgifter som är mer kvalificerade och mer ansvarskrävande, vilket i sin tur ger högre lön.

Currently rated 2.0 by 1 people

 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Related posts