Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Nya former av lärande gynnar kompetensutvecklingen.

tisdag, 2 september 2008 16:50 by Linda S
Allt fler företag övergår från skolbänksundervisning till nya former av lärande, vilket gynnar företagens kompetensutveckling.
Källa: Avhandling från Lund universitet.

Sociala nätverk stödjer kompetensutvecklingen. Föreläsningar, tester och skolsalar är bra, men den viktigaste kompetensutvecklingen sker inte mellan lärare och elever utan mellan medarbetare. Det finns mängder av outnyttjade verktyg som många företag skulle kunna använda. Forskaren Stefan Hrastinski säger att det finns många verktyg som företag kan använda, några verktyg passar bra för rent informationsutbyte, medan andra gör att folk lär känna varandra, de lär sig att planera ihop och arbeta ihop. Dock tänker inte alla företag i dessa banor, än är utbildning starkt förknippat med skolbänken. De glömmer att dra nytta av tekniken för att skapa ett utbyte vid inlärningen och de tillvaratar inte de möjligheter till inlärning som finns med sociala nätverk, webben 2.0 och gemenskaper, säger forskaren Stefan Hrastinski. Vissa verktyg är bra för att sprida kunskaper om innehåll, medan andra är bra för att stöda de personliga, erfarenhetsmässiga aspekterna, exempelvis sociala nätverk och direktmeddelanden.

Många företag gör misstaget att stoppa verktyg för direktmeddelande och sociala nätverka av olika skäl. Men dessa fungerar i många fall väldigt bra som medier för att stödja inlärning mellan individer, där folk lär sig av varandra. I många företag har man också sett att de testat second life. När de är därinne börjar de testa och tillgodogöra sig kunskaper som är svårt lära sig på en kurs, mellan lärare till student. Inlärning sker när man interagerar socialt med varandra i en virtuell värld. Kunskaper som kan bli ovärderliga när företaget börjar marknadsföra sig just genom exempelvis sociala nätverk. Självklart ska inte detta ersätta traditionell utbildning utan ses som ett komplement till kompetensutveckling. Det är viktigt att inte glömma bort att anställda lär sig hela tiden i jobbet och inte enbart vid formella utbildningar.

Forskaren Stefan Hrastinski ger ett råd om att företagen ska ha en bredare ansats och tillåta många olika typer av verktyg och experimenterande med olika forum. I stället för att förbjuda sociala nätverk och annat, se hur det hela utvecklar sig och påverkar organisationens beteende i stort.

En relativt enkel teknik som ett diskussionsforum, som bara har textbaserad kommunikation, kan vara utmärkt för att djupare reflexion, eftersom deltagarna hinner tänka innan de svarar. Samtidigt kan direktmeddelanden vara bra genom att det möjliggör att snabbt ställa frågor, vilket ger en social dimension, säger forskare Stefan Hrastinski. Företagen måste bli bättre på att ställa sig frågan om vad de vill uppnå och kombinera och stödja inlärningen med olika verktyg.

Källa IDG

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Related posts