Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Bli bättre på karriärsplanering

tisdag, 16 september 2008 09:56 by Linda S

För att lyckats med allt du gör och framför allt komma någonstans i livet är det väldigt viktigt att veta VAD KAN DU? Vad har du naturlig fallenhet för? Utifrån drivkrafter och intressen utvecklas också din unika kompetens. Det är till exempel oftast inte en tillfällighet att en person som gärna vill ha mer inflytande och sporras av att prestera blir duktig på att leda andra och att få saker att hända. Det är heller inte förvånande att en kollega som tycker om variation och frihet blir bra på att anpassa sig och snabbt lära nytt. Det är alltså lättare att bli duktig på det man tycker är roligt. Så istället för att fokusera på det som du borde göra, fokusera istället på det du tycker är intressant, roligt och utvecklande.

För att få en bra överblick på vad du har för erfarenheter och kompetens är det bra att se tillbaka på dina tidigare erfarenheter. Fokusera på vad du är bra på, hur du utvecklats och blivit bättre på under åren. Viktigt är också att fundera på vad du fått lära dig helt nytt.

Ställ frågor till dig själv:

Vad har du lyckats med?
Kan vara alltifrån att du löst konfliker på din arbetsplats, att du drivit igenom en idé som lanserats som ny produkt. Att du varit med och utformat de administrativa rutinerna.

Varför har du lyckasts? Vad ligger bakom succén?
Kan till exempel vara dina egenskaper som en duktig ledare, bra egenskaper som lyhördhet, bra på att entausiasmera andra och genomföra projekt.

Vad har du fått uppskattning för?
Till exempel kan du som kollega fått uppskattning som god kamrat, förmåga att delegera, vara kreaktiv eller beslutfattare.

Vad har du fått lära nytt?
Formella utbildningar eller informella utbildningar?

Vad har du fått utveckla?
Är det något du blivit bättre på? Utvecklas som gruppchef och ledarskap och konflikthantering. Exempelvis kan man som utredare blivit bättre på att analysera och skriva rapporter. Utvecklats i sin yrkesroll eller utvecklas med arbetsuppgifter och utvecklas som person.

Vilka är dina outnyttjade kompetenser som du skulle vilja använda mer framöver?
Ex om du har en utbidlning i botten som du inte fått användning för fullt ut. Kanske arbeta mer med att lära ut, eller undervisa för att kunna använda min pedagogiska förmåga.

Vad har jag för använding av detta?

För att sen lära känna dina styrkor och utvecklingsbara sidor, är det bra om man gör en summering av dina styrkor och även vad du kan behöva utveckla i framtiden. Detta är bra för att du ska kunna marknadsföra dig själv och din kompetens. Kan vara bra vid löneförhandling, cv-skrivning och förverkliga dina mål i livet.

 

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Related posts

Comments