Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Arbetsmarknaden ljus för transport och kommunikationssektor.

tisdag, 9 september 2008 11:15 by Linda S

Nu visar en undersökning vart arbetsmarknaden är stabilast till årsskiftet. Trots räntehöjningar och lågkonjunktur kommer sysselsättningen i Sverige ligga kvar på samma nivå som nu. Undantagsfall är inom hotell- och restaurangbranschen vars arbetsgivare spår rejäla neddragningar. I USA och Storbritannien pekar en nedgång medan Indien och Taiwan har stora anställningsbehov. I Sverige ser man ljust på arbetsmarknaden inom transport och kommunikationssektor. Byggbranschen och tillverkningsindustrin ligger kvar på samma nivå som förgående år. Även elbranschen kommer behöva rekrytera folk i höst.

Manpowers arbetsmarknadsbarometer har funnits i 45 år och 55 000 arbetsgivare har intervjuats om sin syn på framtiden. Läs mer på DN.

Här finns jobben i höst:
Transport, lager och kommunikation +20
Tillverkning +16
El-, värme- och vattenförsörjning +15
Finans-, fastighets- och uppdragsverksamhet +11
Parti- och detaljhandel +11
Byggverksamhet +10
Offentlig förvaltning, inklusive skola och sjukvård +9
Jordbruk, skogsbruk och fiske +7

Här blir det svårt att få jobb:
Hotell och restaurang -5
Utvinning av mineral -3

Källa:DN

Samtidigt som det råder lågkonjunktur rapporterar också DN att allt färre jobb annonseras ut. Antalet utannonserade arbetstillfällen på internet i Sverige var den längsta noteringen sedan feb 2007 i juli. Ingenjörer, revisorer och IT-sektorn stod för de största nedgångarna, enligt Monster. Sett över ett år var det däremot reklam, PR och media som sjönk mest. Monsters index för Europa sjönk kraftigt i augusti, till 159 jämfört med 167 i juli. Samtliga nyckelmarknader visade en minskad efterfrågan i augusti.

Källa: DN

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Related posts