Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Enkelt att starta friskolor

måndag, 28 juli 2008 09:43 by Linda S

Vi har många gånger hört talas att företag och religiösa grupper startar friskolor med vinstintressen. Lärarnas Riksförbund har länge debatterat i frågan om att höja den svenska skolans kvalitet och oberoende och att vinstintresset hotar skolan. Som stöd har också författaren och journalisten Jan Guillou gett sitt stöd i frågan där han menar att ”Skolan får inte tas över av affärsdrivande cyniker”. Ordföranden för lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner säger att ” det måste bli mer ordning vad gäller vem som har ansvaret för skolan. Kan skolor läggas ut på entreprenad och skänkas bort till privata intressen utan insyn och kontroll? Kan vem som helst få driva en skola?”. Metta Fjelkner. menar, liksom Jan Guillou, att vinsterna i friskolor ska gå tillbaka till verksamheten – och inte delas ut till aktieägare. Skolans uppgift låter sig inte skötas som en produktionsindustri, vilken som helst, säger Metta Fjelkner.

Några som också har uppmärksammat hur enkelt det är att starta friskola är SSU Borås. Den 16 juni skickade SSU Borås in en ansökan till skolverket om att starta en politisk friskola, ansökan väntar nu på behandling. Ansökan är ett sätt att testa det svenska systemet för friskolor. Varken Anders Österberg eller resten av SSU Södra Älvsborg är särskilt förtjusta i det system som idag finns för friskolor i Sverige. ”Vi har skaffat oss det liberalaste och mest gynnsamma systemet för friskolor i hela Europa. Det är inga problem för religiösa organisationer att driva egna skolor eller för privata vinstintressen att tjäna pengar på utbildningssystemet. Får vi komma igång med vår skola så kommer alla pengarna i vår friskola att gå till undervisningen. Vi tycker det är fel att våra gemensamma skattepengar via friskolorna som nu går rakt ned i fickorna på privata företag som gör profit på undervisning”, säger Anders Österberg ordförande för SSU Södra Älvsborg. Detta är dock inte första gången som SSU ansöker om att få starta friskola. Redan 2004 lämnades en ansökan in om att få starta en socialistisk friskola då i Stockholm, dock avslog Skolverket ansökan. ”Den gången var det kanske mer en ploj. Nu har vi en verkligt seriös ansökan med en ideologisk profilering där vi betonar allas lika värde, gemenskap och trygghet”. säger Anders Östberg.

SSU: s förbundsordförande Jytte Guteland bekräftar att detta är en seriös ansökan, men att syftet är att skapa debatt kring friskolorna. ”De reaktioner vi mött i Borås är att många är skeptiska till lämpligheten i att driva en skola med politiska motiv. Samma skepsis bör man ha inför skolor med ekonomiska eller religiösa motiv” menar Jytte Guteland. Anders Östberg och SSU poängterar att de egentligen är emot friskolor. ”Skolor ska inte konkurrera med varandra genom marknadsföring. Det ska inte skattepengar gå till. Det skolan ska syssla med är att ge eleven kunskap”, säger Anders Östberg. Friskolan i Borås kan starta hösten 2009 och ska kunna ta emot 20 till 60 elever. Antagligen kommer SSU inte driva igenom förslaget, utan endast försöker få upp en diskussion på hur lätt det är att starta friskolor. Jag tror man vill se en ändring i skolverket och en tillsyn av de som ansöker om friskolor.

Läs mer på:
Lärarnas Riksförbund: Vinstintressen hotar skolan
GP: SSU vill starta friskola
AF: SSU vill starta friskola igen
DN: SSU vill starta socialistisk friskola - även i Stockholm
Expressen: SSU vill starta socialistisk friskola


Bildtext: Lätt att starta friskolor och dåliga kontroller? Kommer alla barn i Sverige få likvärdig utbildning?

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Related posts

Comments