Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Arbetsrätt – LO hjälper dig med dina rättigheter på sommarjobbet.

måndag, 28 juli 2008 14:28 by Linda S

Vilka lagar och regler gäller på arbetsmarknaden?

Landsorganisationen i Sverige, centralorganisation för arbetarrörelsens fackförbund, kanske mer känd som LO-facket har under några år kampanjat under ”sommaruppsökeri” och ”facket i sommarland”. Kampanjen går ut på att informera ungdomar om sina rättigheter på sitt första jobb eller sommarjobb, detta är ett nödvändligt måste då många unga blir utnyttjade av sina arbetsgivare runt om i landet.

LO-facket befinner sig nu runt om i Sverige och besöker arbetsplatser där det jobbar mängder av ungdomar, detta för att vara en hjälpande hand för de som fått sitt första jobb och inte bli utnyttjade på arbetet. Det kan gälla alltifrån för stort ansvar med pengar till obetald övertid, orättvis lönesättning och oacceptabla diskriminerande arbetsförhållanden.

LO-facket försöker inte bara finnas ute på arbetsplatserna utan nås även via deras hemsida på http://www.lo.se/home/loung/home.nsf/unidView/0125456DA53D08C7C1256E780048C68A och på ett gratis telefonnummer som går direkt till fackets hjälptelefon.


På DN idag presenteras de 10 vanligaste frågorna som ungdomar ring in till fackets hjälptelefon angående sommarjobb.


1. På mitt sommarjobb vill chefen att jag ska jobba gratis några dagar för att se om jag passar för jobbet. Får han göra så?

Svar: Nej, du som anställd ska aldrig behöva jobba gratis, oavsett om arbetsgivaren vill testa dig eller inte. Om du blir erbjudan att provjobba så ska du fråga om du får lön för den tiden. Om arbetsgivaren inte är beredd att ge dig betalt för provtiden så ska du tacka nej till jobbet, ett sådant förslag tyder nämligen på att du har att göra med en oseriös arbetsgivare.

2. Jag är 17 år och arbetar i en butik, vad ska jag tjäna?

Svar: Kontrollera om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Enligt det avtal som finns för butiksanställda ska du som 17-åring tjäna minst 69:13kr/timma. Din månadslön ska ligga på minst 11,475 kr. Arbetsgivaren får alltid betala mer än vad avtalet säger, men aldrig mindre. Finns det inget kollektivavtal på din arbetsplats så behöver inte din arbetsgivare rätta sig efter detta, utan kan ge dig vilken lön som helst.

3. Har jag som sommarjobbar rätt till semesterersättning?

Svar: Ja, alla som arbetar har rätt till semesterersättning. Ersättningen är alltid minst 12 procent på den lön du totalt tjänar under din anställning. Vid kortare anställningar är det vanligt att arbetsgivare betalar ut ersättningen varje månad. Annars ska du få ut ersättningen i samband med att du slutar på ditt jobb eller då sista lönen betalas ut. Kontrollera att du verkligen får ut ersättningen!

4. Vad är OB-ersättning för något?

Svar: Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid under kvällar och helger. Vilka tider som är obekväm arbetstid regleras i kollektivavtal. Obekväm arbetstid är olika i olika branscher. När anställda arbetar under obekväm arbetstid får de ob-ersättning utöver normal lön. Du får bara ob-ersättning om din arbetsplats har kollektivavtal eller om du har kommit överens om det med arbetsgivaren i ditt anställningsavtal.

5. Jag har blivit erbjuden svartjobb, vad är det egentligen?

Svar: Att jobba svart betyder att varken du eller arbetsgivaren betalar någon skatt. Det kanske låter bra vid första anblicken eftersom arbetsgivaren ofta säger att du därmed får en högre lön än vad du hade fått vid en vanlig anställning. Men det finns flera nackdelar med svartjobb. Att anställa personer svart är olagligt och du utsätter dig samtidigt för en stor risk. Att jobba svart innebär också att du varken får semesterersättning, övertidsersättning eller sjukersättning som du ha rätt till på vanliga jobb. Dessutom kan du inte använda ett svartjobb som referens när du söker andra jobb, det ger inte ett särskilt trovärdigt intryck.

6. Jag är tolv år gammal, vilka jobb får jag ta?

Svar: Om du är under tretton år får du bara ta enklare och riskfria sysslor med kort arbetstid. Det kan vara till exempel bär- och fruktplockning eller lättare trädgårdsarbete som drivs av familjen. Du får också sälja majblommor och jultidningar. En av dina föräldrar ska ge dig ett tillstånd, där han eller hon godkänner att du utför arbetet. Arbetar du under en termin så måste du dessutom ha ett skriftligt godkännande från din rektor.

7. Jag är fjorton år och ska söka mitt första extrajobb. Vilka regler gäller för mig?

Svar: När du är mellan 13 och 15 år så få du ta enklare och riskfria arbeten, till exempel arbeta i en kiosk eller i en affär. Du får också jobba med enklare arbetsuppgifter inom industri-, trädgårds- och jordbruksområdena. Du får aldrig arbeta ensam och inte ha hand om pengar. Minst en av dina föräldrar måste lämna sitt godkännande skriftligen till din arbetsgivare, där det står att du får arbeta där. Arbetar du under en termin så måste du dessutom ha ett skriftligt godkännande från din rektor.

8. Jag är 16 år gammal, hur långa pass får jag jobba?

Svar: Tills du fyller 18 år får du jobba mellan klockan 06.00-22.00 eller 07.00-23.00. Du får arbeta högst åtta timmar per dygn och 40 timmar i veckan. Mellan varje arbetsdag ska du alltid ha minst 12 timmars nattvila. För varje sjudagarsperiod ska du ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet. Tänk också på att du inte får jobba mer än 4,5 timmar i följd utan rast. Alla som jobbar har rätt till kortare pauser då och då för att kunna gå på toaletten eller sträcka på sig en stund.

9. Om min arbetsgivare vill säga upp mig, när måste hon meddela mig det?

Svar: Vilka regler som finns för uppsägning beror på vilken anställningsform du har. - Om du är visstidsanställd, det vill säga har ett startdatum och ett slutdatum för din anställning, kan du inte sägas upp. Undantaget är om en uppsägningstid finns reglerad i ditt kollektivavtal. - Har du ett startdatum men inget slutdatum på din anställning, så räknas det som en tillsvidareanställning. Din uppsägningstid är då 4 veckor. - Har du en provanställning som arbetsgivaren vill avbryta i förtid, så är han/hon skyldig att underrätta dig om detta minst 2 veckor i förväg. Provanställd kan du vara i max 6 månader.

10. Vilka skäl får min arbetsgivare ha för att säga upp mig?

Svar: Det finns två sakliga skäl till uppsägning från arbetsgivarens sida: arbetsbrist eller att du har misskött dig på arbetet flera gånger. Arbetsbrist innebär att det inte längre finns behov av det jobb du gör, och att det inte heller finns något annat jobb för dig inom företaget. Om du missköter dig på arbetsplatsen, till exempel genom att vägra göra saker som du blir tillsagd, vara borta från jobbet utan att be om lov, eller vara onykter när du jobbar, innebär det inte automatiskt att du kan bli uppsagd. Men om det händer flera gånger kan din chef ha rätt att ge dig sparken. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så måste din arbetsgivare förhandla med facket innan han eller hon säger upp dig.

DN: 10 vanligaste frågorna om sommarjobb

 JNYTT: Unga sommarjobbare får hjälp av LO

Currently rated 3.7 by 3 people

  • Currently 3,666667/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Related posts

Comments