Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Utvecklingssamtal

måndag, 24 mars 2014 09:17 by Heli Johnsson

Minst en gång per år bör alla ha ett utvecklingssamtal med sin chef. För att utvecklingssamtalet ska leda någonstans är det viktigt att förbereda sig väl, då får du större chans att styra samtalet till dit du vill komma.

Utvecklingssamtalet är ett sätt att berätta för din chef om dina intressen och möjligheter. Därför är det viktigt att våga ta upp det som är viktigt för dig. Ni bör tala om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.
Skriv ner en sammanställning att använda som stöd under samtalet. Gå tillbaka till anteckningar från ditt senaste utvecklingssamtal. Vad har hänt eller inte hänt sen sist? Tänk igenom vad du vill med samtalet.  Som stöd inför dina förberedelser kan du använda vår checklista för utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalet ska leda till att ni tillsammans får en tydlig bild av:

 • Hur du har lyckats hittills 
 • Vad som förväntas av dig framöver 
 • Vad har varit bra - mindre bra
 • Vad som behöver förändras i ditt arbete 
 • Inom vilka områden du behöver utvecklas.
Uppföljning

Efter utvecklingssamtalet bör pckså en uppföljning ske. Din chef och du bör kommit överens om en individuell utvecklingsplan och en överenskommelse om hur ni ska följa upp planen.
Glöm inte att följa upp och genomföra vad ni har kommit överens om. Avsätt tid och planera in din kompetensutveckling.

Currently rated 2.9 by 114 people

 • Currently 2,938351/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5