Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Studera utomlands

tisdag, 18 februari 2014 16:21 by Heli Johnsson
Varje år är det ca: 25 000 studenter från Sverige som läser vid ett utländskt universitet. De flesta ordnar sina utlandsstudier själva men många åker också som utbytesstudenter från en svensk högskola. En sak är de flesta som läst utomlands ense om – får du chansen att åka ut och studera i ett annat land, ta den! Att leva i en främmande miljö, knyta kontakter och få nya kunskaper berikar och utvecklar. Utlandsstudier ger internationella erfarenheter och språkkunskaper som man också har nytta av senare i arbetslivet.

Planering av dina utlandsstudier


Planeringen av dina utlandsstudier är en stor och viktig del av resan. Man bör räkna med att det tar tid att söka information och kräver en hel del. Detta är också en förutsättning för att dina utlandsstudier ska bli bra. Om du ska ordna utlandsstudierna själv kan det ta upp till ett år att förbereda, söka och bli antagen till studierna. Åker du som utbytesstudent behöver du inte riktigt lika lång framförhållning, men var ändå medveten om att det är bra att vara ute i god tid.


Bildtext: Fundera över varför du vill studera, vart du vill studera och vad utbildningen ger dig i framtiden.

Frågor du ska ställa dig för att trivas och få ut det bästa av dina studier:
* Fundera på varför du vill studera utomlands.
* Är det för studiernas skull eller är det något annat som lockar dig?
* Vad vill du läsa och var finns utbildningen?
* På vilket språk vill du studera?
Tänk också över vilka förväntningar du har på studierna och hur du kan förbereda dig.
* Ta reda på så mycket du kan om de olika möjligheterna, jämför kursutbud, antagningskrav och kostnader.
Fundera också på tidsaspekten.
* När vill du åka iväg och hur länge vill du vara borta? * Vad vill du göra efter dina studier? Denna frågan är väldigt viktig att ta med i planeringen, så man får ut så mycket som möjligt med sitt utbyte.

Kontakta studievägledare

Det är bra att tala med någon om dina planer på att studera utomlands. Alla svar finns inte på en plats så sök information på många olika ställen. Ta kontakt med en studievägledare till exempel på din skola eller högskola. Berätta om vad du vill med dina studier och utlandsvistelsen.


Bildtext: När du har bestämt dig, kan det ta upp till ett år av förberedelse.
Prata gärna med andra studenter som tidigare studerat utomlands och ta kontakt med en studievägledare för mer information.

 

Flera möjligheter till att studera utomlands

Du kan studera utomlands på flera sätt. Du kan delta i ett utbytesprogram genom din högskola eller genom någon organisation som förmedlar kontakter och utbyten. Du kan också ordna dina utlandsstudier helt på egen hand som så kallad free mover. Inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus kan du också få möjlighet att praktisera hos arbetsgivare i Europa som universitetet har avtal med.

Utbytesprogram

Som utbytesstudent läser du en del av din svenska högskoleutbildning utomlands. Fördelen med att studera utomlands genom ett av högskolans utbytesprogram är att du får tillgodoräkna dig dina utlandsstudier i den svenska utbildningen. Du behöver inte heller betala någon terminsavgift. Dessutom får du hjälp med mycket praktiskt arbete, till exempel ansökan och att skaffa bostad.

Internationella utbytesprogram

Det finns flera internationella utbytesprogram för studenter. Erasmus och Nordplus är exempel på program som de flesta svenska universitet och högskolor deltar i. Erasmus erbjuder utlandsstudier i europeiska länder medan Nordplus erbjuder studier i Norden. Det finns också program för utbyte med andra delar av världen. Allmän information om internationella studentutbytesprogram finns hos Internationella programkontoret. Information om Nordplus hittar du även hos Nordiska ministerrådet.

Högskolans egna studentutbyten

De flesta universitet och högskolor har dessutom egna avtal om studentutbyten med utländska universitet i hela världen. Du kan vända dig till din institution eller en internationell samordnare på högskolan för att få veta vilka utbyten som finns. Den ämnesansvariga eller studievägledaren vid institutionen kan ge dig information om hur studierna kan tillgodoräknas.

Ordna utlandsstudierna själv

Att själv ordna sina utlandsstudier ger stor valfrihet. Du bestämmer var och vad du ska studera och om du ska läsa hela eller bara en del av utbildningen utomlands. Men att ordna utlandsstudierna på egen hand ställer också krav. Du måste själv skaffa all information och hålla kontakten med universitet och myndigheter. Du sköter kursval, ansökan och allt annat själv. Det tar mycket tid.

Goda språkkunskaper en förutsättning

Tänk på att du måste ha goda språkkunskaper för att kunna följa undervisningen i ett främmande land. Studierna sker ofta på landets eget språk, men det finns undantag. Vissa utländska universitet anordnar förberedande språkkurser på olika nivåer. Ta kontakt med det universitet du är intresserad av för att få information om dessa kurser. Genom Utrikespolitiska institutet kan du mot betalning beställa allmän information om världens alla länder. Utrikesdepartementet ger både råd och reserekommendationer inför utlandsresan.

Visum och uppehållstillstånd?

Ska du studera i ett annat EU-land (gäller även Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) i mindre än tre månader behöver du varken visum eller uppehållstillstånd. Däremot måste du ha ett giltigt pass. Om studieperioden är längre än tre månader har du rätt att få uppehållstillstånd. Då måste du vara inskriven vid ett universitet som är godkänt av utbildningsmyndigheten i studielandet, ha en sjukförsäkring och tillräckligt med pengar att leva på.

Så betalar du dina utlandsstudier

Gör en budget där du försöker uppskatta hur din ekonomi kommer att bli under utlandsstudierna. Räkna till exempel på kostnader för resor, visum, boende, terminsavgift, inskrivningsavgift, kurslitteratur, försäkring och levnadsomkostnader. Fundera också på hur du kan förbättra dina inkomster. Ska du ta extra studielån? Finns det stipendier du kan söka? Det finns möjlighet att få delfinansiering till språkliga förberedelser inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus.

Studiemedel

Reglerna för att få studiemedel vid utlandsstudier liknar dem för studier i Sverige. Men det finns några viktiga skillnader. Det beror på att utbildningssystemen och förutsättningarna inte är likadana överallt. Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet du ska vända dig till för att få information om studiemedel. Där ansöker du om studiemedel och där kan du få veta mer om vilka krav som ställs på dig. Ibland vill det utländska universitetet veta om du kan finansiera dina studier. CSN kan utfärda ett intyg som visar att utbildningen ger generell rätt till studiemedel. Det finns grundläggande krav som alla som söker studiemedel för utlandsstudier måste uppfylla. Du måste studera på heltid, och utbildningen ska pågå i minst 13 veckor. Utbildningen ska också hålla så kallad godtagbar standard. Grundkravet är att utbildningen ska vara erkänd av utbildningsmyndigheterna i studielandet. Vid sidan av detta finns också speciella krav beroende på vilket land du studerar i, utbildningsform och utbildningsnivå.Bidragsdelen för studier utomlands är samma som för studier i Sverige. Däremot varierar lånedelen beroende på vilket land du ska studera i. Du kan också få låna extra pengar till resa, försäkring och terminsavgift.


Bildtext: God planering lönar sig. Sök stipendium, kolla med CSN och hör om studiemedel.

Försäkringar och bostad

Andra viktiga saker att tänka på är att se över dina försäkringar. Viktigt är att ha ett heltäckande försäkringsskydd under utlandsvistelsen. Se till att du har en bra olycksfalls- och livförsäkring samt en ansvarsförsäkring. Se också till att söka bostad i tid. De flesta utländska universitet hjälper internationella studenter att hitta bostad. Kontakta det universitet du vill studera vid och fråga om vilken bostadsservice de har.

(Källa: Studera.nu)

mysos

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5