Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Pension utan och med kollektivavtal

söndag, 12 oktober 2008 22:11 by Linda S

Aftonbladet publicerade i februari en artikel som fick mig att höja på ögonbrynen, även om man förhandlar till sig pension utan kollektivavtal kan pensionen ändå bli lägre än de som har pension inskrivet i kollektivavtalet.  

"Linda och Camilla är båda 25 år, tjänar 21 000 kronor i månaden och arbetar som privatanställda tjänstemän. För Linda jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och får automatiskt tjänstepension genom ITP. Camillas arbetsgivare har inget kollektivavtal och behöver därmed inte betala någon tjänstepension. Men Camilla har varit klok nog att förhandla sig till tjänstepension med sin chef. Hennes arbetsgivare betalar faktiskt in lika mycket som Lindas. Ändå blir den ekonomiska skillnaden i slutändan stor. Förklaringen heter avgifter".

Linda som har kollektivavtal får 420 000 kr mer i pension eftersom man på fackligt håll lyckats pressa ner priserna på olika pensionsbolags avgifter. 420 000 kr beror alltså på dessa avgifter som är framförhandlade. Om du själv vill pensionsspara får du alltså försäkringsbolgates ordinarie pris. Eva Adolphson, pensionsekonom på tjänstepensionsföretaget Alecta menar att de som jobbar utan kollektivavtal ska kräva att arbetsgivaren betalr in lite extra till tjänstepensionen på grund av den höga avgiften.

Även om du är ung är det viktigt att tänka på är att tjänstepension finns inskrivet i det egna avtalet på arbetsplatser utan kollektivavtal. Det är också viktigt att tänka på att man avtalat att inbetalning till tjänstepension sker även vid föräldraledigt. Detta sker per automatik om arbetsgivaren har kollektivavtal.

Det samma gäller försäkringar. Så även om du får ett lönelyft, tänk på att utan kollektivavtal blir det mer pengar i plånboken, fast mindre om du ska få samma försäkring och skydd som en som har några tusen mindre i lön men har kollektivavtal.

Läs mer på:

Aftonbladet: Lägre pension utan kollektivavtal

Currently rated 1.0 by 1 people

 • Currently 1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   pension, kollektivavtal
Categories:  
Actions:   E-mail | del.icio.us | Permalink | Comments (0) | Comment RSSRSS comment feed

Löneförhandling

torsdag, 9 oktober 2008 17:08 by Linda S

Vid löneförhandling av individuella löner. När man står inför löneförhandling, så ångrar man att man inte tog den där extra kursen eller satt kvar på den där extra timmen och lyssnade på hur manskulle gå tillväga på en löneförhandling.

Det finns en del saker som påverkar din lön:

 • Företagets ekonomiska situation - Lönsamma företag utvecklar och skapar en löneutveckling som ligger över kostnadsökningarna i samhället.
 • Marknadskrafterna påverkar lönesättningen. - Arbetsgivarens uppfattning om vilken lönenivå olika typer av befattningar har. Personer som byter arbetsgivare ofta har i allmänhet högre lön än personer som inte gör det.
 • En del yrken kan lönemässigt ligga avsevärt högre än andra beroende på tillgång/efterfrågan på dessa eller att de är av central betydelse för branschen.

Faktorer som påverkar lönekriterierna:

 • Arbetsuppgifterna innehåll, svårighetsgrad och ansvarsområde
 • Prestation/duglighet
 • Kunskap/erfarenhet
 • Krav på utbildning - Utbildning påverkar lönen när det ställs krav på det i arbetet. Utbildning som inte krävs för arbetet ger inte högre lön.
 • Utbud/efterfrågan på arbetskraft i olika befattningar

Idérikedom och pedagogiska färdigheter

 • Ekonomiskt ansvar
 • Verksamhetsansvar
 • Personalansvar
 • Förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta

Varje anställd ska veta på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för att få en löneutveckling

Kompetensutveckling

Det är viktigt för företagens utveckling och konkurrenskraft att de kan ha medarbetare med rätt kompetens som under hela yrkeslivet ges möjlighet till och motiveras för lämplig kompetensutveckling.

Du och din arbetsgivare har ett gemensamt ansvar för din kompetensutveckling.
Ökad kunskap och erfarenhet gör att du kan utvecklas och utföra arbetsuppgifter som är mer kvalificerade och mer ansvarskrävande, vilket i sin tur ger högre lön.

Currently rated 2.0 by 1 people

 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5