Att göra karriär
Arbetslivinriktad blogg om karriärsplanering, arbetsrätt, vidareutbildningar och kärriärsrådgivning

Framtidens CV

måndag, 29 september 2008 09:31 by Linda S

Nu räcker det inte längre med att bara ha en examen och visa på bra betyg för att lyckas i arbetslivet. Dagens samhälla ställer också andra krav som kreaktivitet, nytänkande och förmågan att se saker ur olika perspektiv. Det viktigaste vid sammansättningen av en arbetsgrupp är att dess medlemmar har olika saker att tillföra för att uppgiften ska bli löst.

Förr var det inte riktigt accepterat att man avbröt studierna för att göra något annat, ta en kurs i segling eller åka jorden runt. Idag är det alldeles för vanligt för att kunna betraktas som konstigt. Detta kan till och med skilja dig från mängden och göra dig mer intressant i ögonen på din arbetsgivare. Det går mot en trend, där arbetsgivarna har krav på att du gjort utflykter i ditt liv. Det behövs en mer bredare bakgrund än tidigare, speciellt om man satsar högt i näringslivet.

En komplicerande faktor är att vi i Sverige måste bestämma oss. I det svenska utbildningssystemet inriktar vi oss relativt tidigt mot ett yrke eller åtminstone ett ämnesområde. I en del andra länder kan du läsa lite vad som helst – en examen är porten till jobbet, inte nödvändigtvis en examen som innehåller just 80 poäng av ditten och 60 poäng av datten. I Storbritannien kan en magisterexamen i filosofi leda dig till jobb på en investmentbank. Till exempel.  

Genom det generationsskifte som är på väg att komma, kan man iaf påstå att arbetsgivare som tycker att jorden runt resor eller psykologistudier är suspekta - de är på gång att bli utdöende.

 

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   cv, skriva cv
Categories:   Karriärscoach | Rekrytering
Actions:   E-mail | del.icio.us | Permalink | Comments (0) | Comment RSSRSS comment feed

Bli bättre på karriärsplanering

tisdag, 16 september 2008 09:56 by Linda S

För att lyckats med allt du gör och framför allt komma någonstans i livet är det väldigt viktigt att veta VAD KAN DU? Vad har du naturlig fallenhet för? Utifrån drivkrafter och intressen utvecklas också din unika kompetens. Det är till exempel oftast inte en tillfällighet att en person som gärna vill ha mer inflytande och sporras av att prestera blir duktig på att leda andra och att få saker att hända. Det är heller inte förvånande att en kollega som tycker om variation och frihet blir bra på att anpassa sig och snabbt lära nytt. Det är alltså lättare att bli duktig på det man tycker är roligt. Så istället för att fokusera på det som du borde göra, fokusera istället på det du tycker är intressant, roligt och utvecklande.

För att få en bra överblick på vad du har för erfarenheter och kompetens är det bra att se tillbaka på dina tidigare erfarenheter. Fokusera på vad du är bra på, hur du utvecklats och blivit bättre på under åren. Viktigt är också att fundera på vad du fått lära dig helt nytt.

Ställ frågor till dig själv:

Vad har du lyckats med?
Kan vara alltifrån att du löst konfliker på din arbetsplats, att du drivit igenom en idé som lanserats som ny produkt. Att du varit med och utformat de administrativa rutinerna.

Varför har du lyckasts? Vad ligger bakom succén?
Kan till exempel vara dina egenskaper som en duktig ledare, bra egenskaper som lyhördhet, bra på att entausiasmera andra och genomföra projekt.

Vad har du fått uppskattning för?
Till exempel kan du som kollega fått uppskattning som god kamrat, förmåga att delegera, vara kreaktiv eller beslutfattare.

Vad har du fått lära nytt?
Formella utbildningar eller informella utbildningar?

Vad har du fått utveckla?
Är det något du blivit bättre på? Utvecklas som gruppchef och ledarskap och konflikthantering. Exempelvis kan man som utredare blivit bättre på att analysera och skriva rapporter. Utvecklats i sin yrkesroll eller utvecklas med arbetsuppgifter och utvecklas som person.

Vilka är dina outnyttjade kompetenser som du skulle vilja använda mer framöver?
Ex om du har en utbidlning i botten som du inte fått användning för fullt ut. Kanske arbeta mer med att lära ut, eller undervisa för att kunna använda min pedagogiska förmåga.

Vad har jag för använding av detta?

För att sen lära känna dina styrkor och utvecklingsbara sidor, är det bra om man gör en summering av dina styrkor och även vad du kan behöva utveckla i framtiden. Detta är bra för att du ska kunna marknadsföra dig själv och din kompetens. Kan vara bra vid löneförhandling, cv-skrivning och förverkliga dina mål i livet.

 

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Arbetsmarknaden ljus för transport och kommunikationssektor.

tisdag, 9 september 2008 11:15 by Linda S

Nu visar en undersökning vart arbetsmarknaden är stabilast till årsskiftet. Trots räntehöjningar och lågkonjunktur kommer sysselsättningen i Sverige ligga kvar på samma nivå som nu. Undantagsfall är inom hotell- och restaurangbranschen vars arbetsgivare spår rejäla neddragningar. I USA och Storbritannien pekar en nedgång medan Indien och Taiwan har stora anställningsbehov. I Sverige ser man ljust på arbetsmarknaden inom transport och kommunikationssektor. Byggbranschen och tillverkningsindustrin ligger kvar på samma nivå som förgående år. Även elbranschen kommer behöva rekrytera folk i höst.

Manpowers arbetsmarknadsbarometer har funnits i 45 år och 55 000 arbetsgivare har intervjuats om sin syn på framtiden. Läs mer på DN.

Här finns jobben i höst:
Transport, lager och kommunikation +20
Tillverkning +16
El-, värme- och vattenförsörjning +15
Finans-, fastighets- och uppdragsverksamhet +11
Parti- och detaljhandel +11
Byggverksamhet +10
Offentlig förvaltning, inklusive skola och sjukvård +9
Jordbruk, skogsbruk och fiske +7

Här blir det svårt att få jobb:
Hotell och restaurang -5
Utvinning av mineral -3

Källa:DN

Samtidigt som det råder lågkonjunktur rapporterar också DN att allt färre jobb annonseras ut. Antalet utannonserade arbetstillfällen på internet i Sverige var den längsta noteringen sedan feb 2007 i juli. Ingenjörer, revisorer och IT-sektorn stod för de största nedgångarna, enligt Monster. Sett över ett år var det däremot reklam, PR och media som sjönk mest. Monsters index för Europa sjönk kraftigt i augusti, till 159 jämfört med 167 i juli. Samtliga nyckelmarknader visade en minskad efterfrågan i augusti.

Källa: DN

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Erfarenheter i bagaget - från FBU och försvarsmakten kanske?

fredag, 5 september 2008 15:42 by Linda S
Att göra karriär handlar mycket om att ha erfarenheter med sig i bagaget. Är du relativt ung och inte hunnit få så mycket arbetsliverfarehet kan det vara en bra idé att skaffa ett nätverk med kontakter och erfarenheter på annat håll. När min vän fick jobb i bryssel berättade hans chef att han tyckte det var mycket intressant att han tidigare varit aktiv inom svenska kyrkan. En annan vän till mig fick jobb genom att vara aktiv i en förening som kassör och jobbar nu som administratör. Ibland kan det var bra att engagera sig i olika föreningar och organisationer som sedan kan vara referenser på ditt cv. Hittar du bara en organisation som du tycker är kul, går det dessutom vidareutvecklas inom organisationen. Tycker du tex om simning kan detta vara en bra merit om du söker jobb som fritidsledare. Dessutom om du simmat länge kan du jobba extra som simlärare eller badvakt. Dessamma gäller om du spelar fotboll, då kan du jobba extra som tränare och ger också arbetsgivaren ett intryck av att du är aktiv. Genom olika föreningar kan du också få gå på utbildningar och vidareutvecklas. Genom att tex vara med i hemvärnet eller som ungdom i FBU, kan du få lära dig allt ifrån gruppdynamik till första hjälpen utbildningar. Genom att delta i frivilliga utbildningar från försvarsutbildarna, kommer man också få ingå i olika typer av befattningar inom försvarsmakten. FBU och försvarsutbildarna finns på de flesta platser i Sverige, allt från Uddevalla till Linköping från Norrbotten till Skåne. 

Currently rated 5.0 by 1 people

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Från telemarketing till predikant

fredag, 5 september 2008 13:46 by Heli Johnsson

Ett intressant karriärbyte, att gå från ett jobb inom telemarketing till att hålla predikan för 70 000 åhörare i Indonesien ! Stefan Edefors kunde efter fem kvällar räkna ihop 12 000 svarskort från människor som ville ha kontakt med honom och som ansåg sig blivit frälsta genom hans predikan. Stefan framhåller själv att han inte är någon ”riktig” predikant, han kallar sig för affärsman och entreprenör. Första gången Stefan reste till Asien så var det i affärssyfte, att bygga plattform och marknadsföra.
Idén att åka till Indonesien för att tala inför publik kom först efter att Stefans företag gått i konkurs 1990, i samband med nedgången i småhusbranschen. Stefan förlorade allt och hade helt plötsligt miljonskulder. Efter resan ville Stefan jobba med liknande kampanjer på heltid men det var förstås inte möjligt, rent ekonomiskt. Under de följande åren fortsatte han med telemarketing men arbetade samtidigt med planering av nya kampanjer, denna gången i Indien. Under några år var han med och satte upp femton kampanjer i Asien och Afrika, läs resten av artikeln  i ”Trons värld”.

(Telemarketing är ett sätt på vilket företag kan marknadsföra sina produkter och erbjuda tjänster.)

Currently rated 5.0 by 3 people

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nya former av lärande gynnar kompetensutvecklingen.

tisdag, 2 september 2008 16:50 by Linda S
Allt fler företag övergår från skolbänksundervisning till nya former av lärande, vilket gynnar företagens kompetensutveckling.
Källa: Avhandling från Lund universitet.

Sociala nätverk stödjer kompetensutvecklingen. Föreläsningar, tester och skolsalar är bra, men den viktigaste kompetensutvecklingen sker inte mellan lärare och elever utan mellan medarbetare. Det finns mängder av outnyttjade verktyg som många företag skulle kunna använda. Forskaren Stefan Hrastinski säger att det finns många verktyg som företag kan använda, några verktyg passar bra för rent informationsutbyte, medan andra gör att folk lär känna varandra, de lär sig att planera ihop och arbeta ihop. Dock tänker inte alla företag i dessa banor, än är utbildning starkt förknippat med skolbänken. De glömmer att dra nytta av tekniken för att skapa ett utbyte vid inlärningen och de tillvaratar inte de möjligheter till inlärning som finns med sociala nätverk, webben 2.0 och gemenskaper, säger forskaren Stefan Hrastinski. Vissa verktyg är bra för att sprida kunskaper om innehåll, medan andra är bra för att stöda de personliga, erfarenhetsmässiga aspekterna, exempelvis sociala nätverk och direktmeddelanden.

Många företag gör misstaget att stoppa verktyg för direktmeddelande och sociala nätverka av olika skäl. Men dessa fungerar i många fall väldigt bra som medier för att stödja inlärning mellan individer, där folk lär sig av varandra. I många företag har man också sett att de testat second life. När de är därinne börjar de testa och tillgodogöra sig kunskaper som är svårt lära sig på en kurs, mellan lärare till student. Inlärning sker när man interagerar socialt med varandra i en virtuell värld. Kunskaper som kan bli ovärderliga när företaget börjar marknadsföra sig just genom exempelvis sociala nätverk. Självklart ska inte detta ersätta traditionell utbildning utan ses som ett komplement till kompetensutveckling. Det är viktigt att inte glömma bort att anställda lär sig hela tiden i jobbet och inte enbart vid formella utbildningar.

Forskaren Stefan Hrastinski ger ett råd om att företagen ska ha en bredare ansats och tillåta många olika typer av verktyg och experimenterande med olika forum. I stället för att förbjuda sociala nätverk och annat, se hur det hela utvecklar sig och påverkar organisationens beteende i stort.

En relativt enkel teknik som ett diskussionsforum, som bara har textbaserad kommunikation, kan vara utmärkt för att djupare reflexion, eftersom deltagarna hinner tänka innan de svarar. Samtidigt kan direktmeddelanden vara bra genom att det möjliggör att snabbt ställa frågor, vilket ger en social dimension, säger forskare Stefan Hrastinski. Företagen måste bli bättre på att ställa sig frågan om vad de vill uppnå och kombinera och stödja inlärningen med olika verktyg.

Källa IDG

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5